Men zegt dat er evenzoveel geschreven als gesproken is.

Haast