Men zegt dat er evenzoveel geschreven als gesproken is.

23 juli 2017

Haast